Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
   
     
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ITA
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อราชการ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรการต่างๆ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
  E-SERVICE
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0-74782-539  
นายอรุณ เอ็มดู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1  (ดู : 80)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 25  (ดู : 82)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 23)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 5)
ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-เพิ่มเติม (ดู : 21)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 54)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 103)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 
ทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การแข่งขันกีฬา ปากน้ำเกมส์ครั้งที่_9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอมประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 79)
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
หาดปากบารา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ถ้ำเจ็ดคต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
น้ำตกวังสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
  วารสาร   อบต.ปากน้ำ   
   
 
 
ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-782539 โทรสาร : 074-782539
Copyright © 2018. www.paknamsatun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs