Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
   
     
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
  E-SERVICE
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0-74782-539  
นายอรุณ เอ็มดู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ดู : 13)
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 31)
เปิดประมูลให้เช่าอาคารห้องน้ำลานจุดชมวิวปากบารา (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 10)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 28)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 
ทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การแข่งขันกีฬา ปากน้ำเกมส์ครั้งที่_9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอมประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 12)
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
หาดปากบารา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ถ้ำเจ็ดคต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
น้ำตกวังสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
  วารสาร   อบต.กำแพง   
 
 
ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-782539 โทรสาร : 074-782539
Copyright © 2018. www.paknamsatun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs