Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
   
     
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
  E-SERVICE
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0-74782-539  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ดู : 13) 13 ม.ค. 2563
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 31) 5 ก.ย. 2562
เปิดประมูลให้เช่าอาคารห้องน้ำลานจุดชมวิวปากบารา (ดู : 30) 28 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563 (ดู : 32) 5 ส.ค. 2562
บาราฟิชชิ่งคัพ 18 มหกรรมอาหารปลอดภับเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอส์ (ดู : 10) 21 พ.ย. 2561
ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู แจ้งการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่บริเวณ อบต.ปากน้ำ จนถึง สำนักงานทีโอทีตะโละใส ทั้งสองฝั่ง เวลา 9.00 น. - 12.00 น. (ดู : 9) 1 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
 
 
ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-782539 โทรสาร : 074-782539
Copyright © 2018. www.paknamsatun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs