Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
   
     
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ITA
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อราชการ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรการต่างๆ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
  E-SERVICE
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0-74782-539  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 35 คน
ประกาศวันที่  28 เมษายน 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ที่นี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขอประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด- 19 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับผู้ประสงค์ที่จะมาลงทะเบียน สามารถสแกนข้อมูลผ่านช่องทาง QR Code บนเวปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ www.paknamsatun.go.th หรือที่ เพจกองสวัสดิการสังคม อบต.ปากน้ำ อ.ละงู
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ที่ 0954425389,074-782539 (ในวันและเวลาราชการ)
สามารถกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯได้ที่ QR Code
 
 
 
 
 
ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-782539 โทรสาร : 074-782539
Copyright © 2018. www.paknamsatun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs