องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-782539 โทรสาร : 074-782539
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@paknamsatun.go.th