องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

นายอนุเทพ อัลมาตร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

094 - 3067393

นายตรา เหมโคกน้อย

ปลัด อบต.ปากน้ำ

091 - 9853756

  • วิสัยทัศน์

    " ยึดหลักการมีส่วนร่วม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมน่าอยู่

ข่าวสารชาวอบต.ปากน้ำ

กิจกรรมชาวอบต.ปากน้ำ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

รำวงมหาดไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ำ
23 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ปากน้ำ เราดูแล

7
หมู่
10,990
ประชากร
40.46
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)