ภาพกิจกรรม
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
500
22 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นำโดย นายรัฐการ ลัดเลีย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2565 ซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำ ที่มีสุนัขและแมว ฯลฯ ได้มาขอรับบริการฉัควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดการสถานที่ที่กำหนด