สมาชิกสภา อบต.
 • นายมัสหาด เกาะสมัน

  ประธานสภา อบต.ปากน้ำ

 • นายธีระยุทธ์ งะสมัน

  รองประธานสภา อบต.ปากน้ำ

 • นางรัตติยา หวังยูนุ้ย

  สมาชิก อบต.ม. 1

 • นายพรชัย อุษณีย์

  สมาชิก อบต. ม.3

 • นายประกอบ ติงหวัง

  สมาชิก อบต. ม.4

 • นายเดชพนต์ อุศมา

  สมาชิก อบต. ม.5

 • นายอารีแหน็น ปากบารา

  สมาชิก อบต. ม.6