กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายปรีชา ปันดีกา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายเอกนรินทร์ ลัดเลีย

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นายณรงค์ ปากบารา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวนีลยา เหมรา

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวพรนิภา สันจิตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนดา แย้มสุข

  คนงานทั่วไป