การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
3 ตุลาคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานบุคคล-ประจำปี-2565
22 เมษายน 2565

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานบุคคล-ประจำปี-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
11 พฤษภาคม 2564

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ