เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
29 เมษายน 2565

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบาย No Gift Policy
22 เมษายน 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2565
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ปากน้ำ
29 กรกฎาคม 2564

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ปากน้ำ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
5 กุมภาพันธ์ 2563

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ