รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
4 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
8 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
7 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ