สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ไตรมาส/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2566
26 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
5 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสุรายเดือน พ.ศ.2566
13 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสุรายเดือน พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสุรายเดือน
13 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสุรายเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
13 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสุรายเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ