แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
20 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570
18 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2565
30 มีนาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
23 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปากน้ำ
12 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปากน้ำ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ปากน้ำ พ.ศ.2562-2564
21 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ปากน้ำ พ.ศ.2562-2564 ได้ที่นี่