การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
21 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
22 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ