ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
25 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
25 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21 มีนาคม 2566

0


เอกสารแนบ