การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
27 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารฯพนักงาน ประจำปี 2565
25 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารฯพนักงาน ประจำปี 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารฯพนักงาน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ