ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าพยอม หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพยอม ตำบลปากน้ำ
30 พฤษภาคม 2567

1881