ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
15 ธันวาคม 2566

514