ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15 มกราคม 2567

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ที่นี่