ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๙๖๙ สตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
18 มกราคม 2567

424


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๙๖๙ สตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ที่นี่