ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูเก็ตยามู องค์การบริการส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา 1 วัน จำนวน 2 คัน เลขทะเบียนรถ 30-0446 สตูล ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง และเลขทะเบียนรถ 30-0464 สตูล ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ซื้อดินถมพร้อมปรับพื้นที่เกลี่ยแต่ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเขาทะนาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

ซื้อโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมป้ายชื่อ อบต.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๗๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11